Her vil det komme interaktive opplærings og øvelsesprogrammer i matematikk VG1-T.Programmene er laget i flash CS6 / AS3 og kan direkte åpnes på nettleseren.Har du noen kommentarer/tilbakemeldinger send gjerne til: hosseinrostamzadeh@gmail.com eller legg beskjed her på selve denne wikisiden.
Tema
Programfil
Algebra: Andregrads likninger

Nåværende versjonen skal oppgraderes mer etter hvert.
men det kan allerede bruks som et effektiv verktøy
for opplæring og øvelse innen tema
andGraLik34.swf
Sannsynlighetsregning
sanns1T-31.swf